ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ


Ο Δήμος Τρίπολης στα πλαίσια της λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου ανακοινώνει ότι οι δημότες μας που επιθυμούν να έχουν πρόσβαση σε αυτό, καλούνται να προσκομίσουν στο Δήμο Τρίπολης, Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, οδός Λαγοπάτη & Αταλάντης, ισόγειο, τις αιτήσεις τους με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται κατωτέρω :
1. Αίτηση ενδιαφερομένου
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
3. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ
4. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
5. Αντίγραφο του εντύπου Ε1 και εκκαθαριστικό της εφορίας, όπου θα εμφαίνεται ότι το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν ξεπερνά :
ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ
1 άτομο
6.000,00
2 άτομα
7.500,00
3 άτομα
9.000,00
4 άτομα
10.500,00
5 άτομα και πάνω
13.000,00
 
6. Βεβαίωση από τη Δ.Ο.Υ. περί μη υποχρέωσης καταβολής δήλωσης και αναλυτική κατάσταση χρεών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
7. Κάρτα ανεργίας, εφόσον πρόκειται για άνεργο
8. Πιστοποιητικό υγειονομικής επιτροπής, εφόσον υπάρχει πρόβλημα υγείας
9. Φωτογραφία δικαιούχου
                                                                        ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Post a Comment

Νεότερη Παλαιότερη