Ξεκίνησαν οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων για το Κοινωνικό Ιατρείο


Σε εφαρμογή της αρ. 852/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και κατόπιν έγκρισης του κανονισμού λειτουργίας του Κοινωνικού Ιατρείου, η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού δέχεται, από σήμερα Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου,  τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων, προκειμένου να ενταχθούν στις υπηρεσίες του Κοινωνικού Ιατρείου.

Το Κοινωνικό Ιατρείο θα προσφέρει πρωτοβάθμια ιατρική περίθαλψη ,σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο Αρκαδίας, με τον Σύλλογο Νοσηλευτών Αρκαδίας , με οδοντιάτρους, φυσιοθεραπευτές, διαιτολόγους και άλλους εθελοντές. Θα απευθύνεται σε ανασφάλιστους συμπολίτες μας, σε άστεγους, σε άτομα που  έχουν χαμηλό εισόδημα και γενικότερα σε όσους δεν έχουν πρόσβαση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Περισσότερες πληροφορίες για το Κοινωνικό Ιατρείο: κ. Συμπρούκου Β. 2713610437 και Παπαδόγιαννη Σ. 2713600417,

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση της Κάρτας Υγείας με την οποία θα παρέχεται πρόσβαση στις υπηρεσίες του Κοινωνικού Ιατρείου, είναι τα παρακάτω:

  1. Αίτηση ενδιαφερομένου προς το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων (χορηγείται από την Υπηρεσία)
  2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ
  3. Μία (1) φωτογραφία δικαιούχου
  4. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος, των εντύπων Ε1 και Ε9 ή βεβαίωση από τη Δ.Ο.Υ. περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης και αναλυτική κατάσταση χρεών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
  5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  6. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον Δήμο
  7. Πιστοποιητικό υγειονομικής επιτροπής, εφόσον υπάρχει πρόβλημα υγείας
  8. Κάρτα ανεργίας, εφόσον πρόκειται για άνεργο
  9. Έκθεση Κοινωνικής Έρευνας από Κοινωνικούς Λειτουργούς του Δήμου (εφόσον είναι απαραίτητο)
  10.   Υπεύθυνη Δήλωση ή Βεβαίωση των ασφαλιστικών ταμείων ότι είναι ανασφάλιστος (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΠΡΟΝΟΙΑ)

 
 

 

Post a Comment

Νεότερη Παλαιότερη