ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΣΗΜΕΡΑ

Σήμερα  17η  Σεπτεμβρίου 2013 ημέρα  Τρίτη και ώρα   16:00΄  στην αίθουσα Αλεξόπουλου Παναγιώτη του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Τρίπολης σε κατεπείγουσα συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 75 παράγραφος 6 εδάφιο του Ν. 3852 /2010, στο δεύτερο (β) όροφο, σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου προς λήψη απόφασης για το πιο κάτω θέμα:

Περί απευθείας ανάθεσης της εργασίας με τίτλο: «Μεταφορά αστικών αποβλήτων στο ΧΥΤΑ Δυτικής Αττικής στη Θέση Σκαλιστήρι Φυλής».

 

Λόγος του κατεπείγοντος είναι η ακύρωση της δημοπρασίας στις 4-9-2013 για τη μεταφορά των απορριμμάτων και ο ορισμός νέας ημερομηνίας του διαγωνισμού (1-10-2013) και για την διασφάλιση της δημόσιας υγείας. 

 

Post a Comment

Νεότερη Παλαιότερη