ΑΠΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΔΥΝΑΜΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΟΛΥΜΒΙΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ


 

Ο Δήμος Τρίπολης  και το Νομικό Πρόσωπο  του Δήμου στα πλαίσια της Κοινωνικής Πολιτικής που αναπτύσσουν θα λειτουργήσουν από το Σεπτέμβριο για την αθλητική περίοδο 2015-2016, παιδικά τμήματα με τη συνεργασία των αθλητικών κολυμβητικών συλλόγων της πόλης μας χωρίς καμία οικονομική υποχρέωση απέναντί τους.

 

Τα κριτήρια που θα γίνει η επιλογή θα είναι αυστηρά κοινωνικά και με σειρά προτεραιότητας

με μέγιστο αριθμό 25 παιδιά ηλικίας  6-14 ετών  και 10 παιδιά προσχολικής ηλικίας 4-6  ετών. Τα παιδιά που θα ενταχθούν στα προγράμματα αυτά θα μπορούν  να συμμετέχουν  στα τμήματα των αθλητικών συλλόγων χωρίς να έχουν καμία οικονομική υποχρέωση  απέναντί τους.

 

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ:

 

Η επιλογή  των παιδιών θα γίνει με τα κάτωθι κοινωνικά κριτήρια:

 

1.Οικογενειακό Εισόδημα:

α)Για οικογένεια με 3 μέλη (αιτών/ούσα και ο/η σύζυγος ή αιτών/ούσα μ’ ένα προστατευόμενο μέλος ή αιτών/ούσα και δύο προστατευόμενα μέλη) μέχρι: 11.520,00€.

β) Για οικογένεια με 4 μέλη (αιτών/ούσα και ο/η σύζυγος ή αιτών/ούσα με δύο προστατευόμενα μέλη ή αιτών/ούσα και τρία προστατευόμενα μέλη) μέχρι: 14.400,00€.

γ) Για οικογένεια με 5 μέλη (αιτών/ούσα και ο/η σύζυγος ή αιτών/ούσα με τρία προστατευόμενα μέλη ή αιτών/ούσα και τέσσερα προστατευόμενα μέλη) μέχρι: 17.280,00€.

Για κάθε ένα προστατευόμενο μέλος πέραν των 3, το εισόδημα προσαυξάνεται κατά 2.880,00€.

2.Γονέας - κηδεμόνας ΑΜΕΑ

3.Ανεργία (προηγούνται οι μακροχρόνιοι άνεργοι).

4.Οικογενειακή Κατάσταση:

α) Μονογονεϊκές Οικογένειες

β) Πολύτεκνες Οικογένειες

γ) Τρίτεκνες Οικογένειες

 

 

Κατά την επιλογή των δικαιούχων θα προηγούνται οι αιτήσεις εκείνες που τηρούν όλα τα προαναφερόμενα κριτήρια και δεν έχουν συμμετάσχει στο ανάλογο πρόγραμμα κολυμβητικής χρονιάς 2015-2016.

 

Ημερομηνία έναρξης των αιτήσεων ορίζεται η  03-08-2015 και λήξη η 21-08-2015.

Την  31-08-2015 θα αναρτηθεί στο Δημαρχείο, στο Ν.Π.Δ.Δ. και θα κοινοποιηθεί στους αθλητικούς συλλόγους ή κατάσταση των παιδιών που θα έχουν επιλεγεί για το πρόγραμμα.

 

Όσοι δικαιούνται, βάσει κοινωνικών κριτηρίων, τη συμμετοχή τους στα δωρεάν παιδικά τμήματα κολύμβησης και ενδιαφέρονται να αποκτήσουν  πρόσβαση σε αυτά, θα πρέπει να προσκομίσουν στα γραφεία του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (στο Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Τρίπολης 2ο όροφο) τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 

  1. Αίτηση ενδιαφερομένου
  2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  3. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ
  4. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
  5. Αντίγραφο του εντύπου Ε1
  6. Εκκαθαριστικό σημείωμα Εφορίας
  7. Κάρτα ανεργίας, εφόσον πρόκειται για άνεργο
  8. Βεβαίωση παιδιάτρου

 

 

  Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2710 233351 στους υπαλλήλους : Κωνσταντίνο  Πατζή    

 

                                                                                                          Ασπασία Μπιρμπίλη     

 

 

 

Post a Comment

Νεότερη Παλαιότερη