Ηλεκτρονική κατάθεση δελτίου απογραφής μέχρι τις 29 Μαρτίου

 


¨Γνωστοποιείται ότι οι άρρενες γεννημένοι το έτος 2006, έχουν υποχρέωση να

καταθέσουν Δελτίο Απογραφής μέχρι τις 29 Μαρτίου 2024.

 Η κατάθεση του Δελτίου

Απογραφής μπορεί να πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, μέσω του διαδικτυακού τόπου

www.stratologia.gr και προϋποθέτει οι στρατεύσιμοι να διαθέτουν Αριθμό Φορολογικού

Μητρώου (ΑΦΜ), κωδικούς taxisnet, ΑΜΚΑ, Δελτίο Ταυτότητας καθώς και έγκυρη δνση

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).”

ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ


Post a Comment

Νεότερη Παλαιότερη