Ζητείται Συντονιστής Υγείας & Ασφάλειας - Πολιτικός Μηχανικός (Τρίπολη)

 

Η GEP, η μεγαλύτερη εταιρεία Συμβούλων Yγείας και Aσφάλειας της εργασίας στην Ελλάδα, αναζητά άμεση συνεργασία με Πολιτικό Μηχανικό, που θα αναλάβει full-time ρόλο Συντονιστή Υγείας & Ασφάλειας σε Αιολικό πάρκο στην περιοχή της Τρίπολης.

 Η εταιρεία παρέχει υπηρεσίες υγείας και ασφάλειας σε περισσότερες από 2.500 εταιρείες και 250.000 υπαλλήλους σε όλη την Ελλάδα. Το όραμά της GEP είναι να γίνει η κουλτούρα Υγείας & Ασφάλειας πυλώνας ευημερίας και βιώσιμης ανάπτυξης για κάθε οργανισμό, κάθε εργαζόμενο, κάθε άτομο.

Το πάθος για ανάπτυξη και εξέλιξη, οδηγεί σε μια συνεχή έρευνα ταλαντούχων ανθρώπων που μπορούν να ενισχύσουν την αποστολή της εταιρείας, να εφαρμόσουν τη στρατηγική και να ταιριάζουν με το θετικό και ανθρωποκεντρικό εταιρικό προφίλ της.

Περιγραφή Θέσης :

 • Συντονιστής/ Τεχνικός Ασφαλείας βάσει Ν.3850/10 & ΠΔ.305/96
 • Συντονισμός θεμάτων Υγιεινής & Ασφάλειας εργοταξίου. Σύνταξη αναφορών (reports).
 • Αξιολόγηση του συστήματος διαχείρισης ασφάλειας του έργου (HS management system) και χρήση του κατά τη διάρκεια του έργου (φόρμες, διαδικασίες)
 • Ad hoc υποστήριξη για θέματα ποιοτικού ελέγχου (quality) ή περιβαλλοντικά θέματα (environmental), επικοινωνία με προμηθευτές, κτλ.
 • Επικοινωνία με κεντρικά της εταιρίας για προμήθεια ΜΑΠ κλπ.
 • Έλεγχος τήρησης μέτρων Υγιεινής & Ασφάλειας κατά την εκτέλεση του έργου.


Requirements:


Απαιτούμενα προσόντα :

 • Διπλωματούχος / Πτυχιούχος Πολιτικός Μηχανικός
 • Εμπειρία σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας σε τεχνικά έργα
 • Καλή γνώση Η/Υ (MS Office) για συλλογή στοιχείων και reporting.
 • Καλή γνώση Αγγλικών
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • Δίπλωμα αυτοκινήτου
 • Δελτίο παροχής υπηρεσιών
 • Επιθυμητή η εμπειρία σε περιβάλλον πολυεθνικών εταιρειών
 • Επιθυμητή η δυνατότητα μετεγκατάστασης


Benefits:


 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Αυτοκίνητο
 • Συνεχής εκπαίδευση και επιμόρφωση (GWO, ΙΒΕΠΕ κ.α.)
 • Προοπτική μακροχρόνιας συνεργασίας
 • Ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον συνεργασίας και υποστήριξης
 • Περιβάλλον ίσων ευκαιριών
 • Πιστοποιημένος εργοδότης Great Place to Work

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:

Post a Comment

Νεότερη Παλαιότερη